Kousagi Zayats (Kanji: 子兎ザヤツ) was a 1966 anime aired on TV Asahi (then known as Nihon Educational Television).

Cast[edit | edit source]

Character Seiyuu
Zayats pre1969 bw.png

Zayats

32021.jpg

Masako Nozawa
(Aoni Production)

Mano 1966.png

Mano

37419.jpg

Junko Hori
(Production Baobab)

Lucille 1966.png

Lucille

42800.jpg

Fusako Amachi✝
(Production Fuuko)

Leonidas 1966.png

Leonidas

50083.jpg

Kaneta Kimotsuki
(81 Produce)

Khamlyon pre2001 bw.png

Khamlyon

Volk pre2001 bw.png

Volk

10407.jpg

Takkō Ishimori
(Arts Vision)

Kat pre2001 bw.png

Kat

Imageunavailable.png

Masako Ebisu

Rhinos.png

Rhinos

45263.jpg

Tōru Ōhira
(81 Produce)

Minos.png

Minos

5379.jpg

Keiko Yamamoto
(Aoni Production)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.